Home Інформація для батьків
Інформація для батьків PDF Друк e-mail

Графік заїздів дітей на 2019 рік

Дата початку заїзду

Дата закінчення заїзду

Тривалість заїзду, днів

03.06.2019

16.06.2019

14

18.06.2019

01.07.2019

14

03.07.2019

16.07.2019

14

18.07.2019

07.08.2019

21

09.08.2019

29.08.2019

21

 

Вартість путівки - на 14 днів - 5040,00 грн ; на 21 день - 7560,00 грн.


Вартість одного ліжко/дня з особи становить 360,00 грн.,

за довідками звертатись

0679758104,  0966847890,  0673603818.


В 2019 році кожного заїзду в санаторії будуть організовуватися обстеження відпочиваючих дітей лікарем-офтальмологом та їх лікування за призначенням лікаря

 

ДО УВАГИ БАТЬКІВ!

При виборі батьками нашого закладу КП ДСОК "ЕЛЕКТРОНІК-РІВНЕ", має можливість проводити
оздоровчий процес на 21 день протягом І та ІІ заїздів!
З 03.06.2019-23.06.2019р., та 11.06.2019-01.07.2019рр.

ПОРЯДОК

надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей (далі – грошова допомога) через безготівкове перерахування дитячим закладам оздоровлення, відпочинку та санаторіям.

2. Пріоритетним напрямком оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, є забезпечення їх путівками на оздоровлення.

3. Путівками шляхом надання грошової допомоги забезпечуються діти віком від 7 до 17 років включно, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та проживають на території Рівненського району (далі – діти пільгових категорій).

4. Грошова допомога надається комунальним закладом „Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді” Рівненської обласної ради (далі – Уповноважений орган).

5. Путівками шляхом надання грошової допомоги у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини від 6 до 18 років, який діє на момент заїзду дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, санаторію забезпечуються діти, осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які перебувають на диспансерному обліку, талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій, дитячі творчі колективи та спортивні команди, діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Путівками шляхом надання грошової допомоги у розмірі повної вартості путівки до обраного батьками (особами, які їх замінюють) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, санаторію забезпечуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, один із батьків яких загинув

пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, бездоглядні та безпритульні діти, діти-інваліди, діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей.

6. Путівкою шляхом надання грошової допомоги забезпечується дитина пільгової категорії відповідно до цього Порядку один раз на рік з урахуванням того, що їй не надавалася у поточному році путівка (компенсація вартості путівки) до дитячих закладів оздоровлення, відпочинку та санаторіїв за рахунок бюджетних коштів (державного та місцевих бюджетів).

7. Строк перебування дитини пільгової категорії у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, санаторії становить 21 день.

8. Забезпечення путівками дітей пільгових категорій проводиться шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування дитячим закладам оздоровлення, відпочинку та санаторіям, які входять до державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – дитячі заклади), за надання послуг із оздоровлення.

9. Батьки дітей пільгових категорій мають право вільного вибору дитячого закладу розташованого на території Рівненського району та області.

Перелік документів, необхідних для взяття на облік

для забезпечення путівкою

Для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги одним із батьків дитини пільгової категорії подаються до Відповідального підрозділу, разом із заявою про взяття на облік для отримання путівки, відповідні документи:

1) для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

копія свідоцтва про народження дитини,

копія документа, який підтверджує статус дитини - сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції,

дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків,

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф,

дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи,

бездоглядних та безпритульних дітей,

дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування,

дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:

копія свідоцтва про народження,

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

3) для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

копія свідоцтва про народження дитини, батько/матір якої внесені до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, який затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 278 „Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника”;

4) для дітей із малозабезпечених сімей:

копія свідоцтва про народження дитини,

довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, яка дійсна на момент заїзду до дитячого закладу;

5) для дітей із багатодітних сімей:

копія свідоцтва про народження дитини,

копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї, або, у разі його відсутності, довідка про склад сім’ї;

6) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

копія свідоцтва про народження дитини,

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана на одного з батьків (осіб, що їх заміняють), із зазначенням у ній відомостей про дитину;

7) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія свідоцтва про народження;

форма первинної облікової документації № 079/о „ Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, у якій описано стан здоров’я дитини та зазначено перебування її під диспансерним наглядом;

8) для талановитих і обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини,

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (1–3-є особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

9) для дитячих творчих колективів та спортивних команд – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження,

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда,

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів (1–3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

10) для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження дитини,

копія табеля за останній навчальний рік;

11) для лідерів дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження дитини,

клопотання керівного органу громадської організації.

18. Під час подання копій документів, передбачених пунктом 17 цього Порядку, подаються оригінали зазначених документів.

19. Не раніше ніж за 3 дні до заїзду у дитячий заклад дитина повинна пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати форму первинної облікової документації № 079/о „Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

20. Путівка на дитину, яка прибула в обраний її батьками (особою, яка їх замінює) дитячий заклад, оформляється працівником такого закладу під час заїзду дитини та відповідно до договору і списків, поданих Відповідальним підрозділом.

21. Під час виїзду дитини з відповідного дитячого закладу її батькам (особі, яка їх замінює) видається копія зворотного талону до путівки, засвідчена підписом керівника та печаткою дитячого закладу.

22. Документи, зазначенів пункті 17 цього Порядку, зберігаються у Відповідальному підрозділі протягом трьох років.

 

Протягом першої оздоровчої зміни  (03.06.2019-16.06.2019) працюватимуть групи по вивченню англійської мови.

У день заїзду прийом дітей розпочинається о 9:00 годині.

Батькам заходити на територію у день заїзду та інші дні заборонено. Вхід на територію комплексу дозволяється лише у визначений адміністрацією «Батьківський день»

Дітей можна відвідувати у будь-який день протягом зміни з 9:00 до 14:00 та з 16:00 до 20:00. Зустріч з дітьми проходить на КПП.

Діти повинні при собі мати:

-         декілька комплектів натільної білизни;

-         спортивний костюм, кофту, купальний костюм;

-         зручне взуття на спекотну та прохолодну погоду;

-         головний убір від сонця;

-         святковий одяг;

-         зубну щітку, гребінець.

Перелік продуктів, які заборонено передавати дітям:

-         ковбаса;

-         салати зі сметаною та майонезом;

-         птиця, риба, інші копченості;

-         бульйони;

-         омлети, яйця;

-         вироби з кремом, торти, тістечка;

-         газовані напої, квас, лимонад;

-         чіпси, сухарики, жуйки, горішки;

-         гриби;

-         печиво вагове;

-         молочні продукти;

-         алкогольні напої, тютюнові вироби.

Дозволено:

-         печиво в упаковці з терміном придатності;

-         карамель;

-         шоколадні цукерки в обгортках 500 г;

-         шоколад в плитках;

-         мінеральна вода.

Заклад не несе відповідальності за цінні речі: мобільні телефони, фотоапарати, ювелірні вироби, гроші тощо, які діти беруть з собою.

Необхідні документи

 

  1. Санаторно-курортна карта або довідка від педіатра.
  2. Довідка про епідеміологічне оточення.
  3. Довідка про відсутність скабієсу та педикульозу.
  4. Довідка про щеплення.

 


 

Режим дня

800 -                  Підйом

810 -  830 -        Ранковий туалет

830 -  900 -        Ранкова гімнастика

900 -  930 -        Сніданок

930 -  1300 -        Надання медичних послуг

1300 - 1400 -        Обід

1345 - 1430 -        Медичні процедури

1400 - 1500 -        Оперативна нарада з вихователями

1430 - 1600 -        Тиха година

1630 - 1700 -        Полуденок

1700 - 1900 -        Спортивно-масові заходи, культмасові заходи

1900 - 1930 -        Вечеря

1930 - 2030 -        Загонові вогники, колективні творчі справи

2030 - 2100 -        Друга вечеря

2100 - 2230 -        Дискотека

2230 - 2300 -        Особиста гігієна. Відбій


Ось що пишуть про нас відпочиваючі вихователі, батьки, керівники груп які супроводжують дітей:

 

 

За інформацією звертатись за телефонами: 26-74-33, 0673603818,0679758104,0966847890

Наші банківські реквізити: КП ДСОК "Електронік-Рівне"

р/р UA643333910000026006060038323 в АТ КБ "ПриватБанк"  МФО 333391 ЗКПО 31383192

Для юридичних осіб наводимо додатково наступні дані:

Свідоцтво реєстрації платника ПДВ: 100286089

Індивідуальний податковий номер: 313831917160

Для отримання путівки необхідно перерахувати кошти на вище згаданих банківських реквізитах.

При завчасному бронюванні путівок необхідно провести попередню оплату 50% від вартості путівки.

Де зазначити прізвище, ім'я,по-батькові відпочиваючого, та дату заїзду.

 

 
© 2019 . Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.